Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Złota zasada finansowania książka
- Sprzedaz uzupelniajaca
- Co oznacza pojęcie nowy produkt
- Co to jest grupa strategiczna
- Czarny czwartek - definicja
- Co to jest 5p w marketingu
- Podejscie klasyczne zarzadzania
- Rodzaje ofert handlowych
- Próba co to jest
- Marki rodzinne zalety
- Pojecie logistyki magazynowej
- Zasada racjonalnego gospodarowania wydajność i oszczędności
- Przyczyny tworzenia zapasów
- Przyczyny tworzenia zapasow w przedsiębiorstwie
- Koszt alternatywny co to jest
- Zapasy i magazynowanie definicja
- Funkcja alokacyjna finansów publicznych przykłady
- Koszt kapitału definicja matematyka finansowa
- Gospodarka kapitalizmu cechu