Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Uproszczona koncepcja marketingu mix
- Kierowanie wg mitzberga
- Content
- Dochody własne województwa definicja
- Co to jest rywalizowac
- Ekonomia klasyczna według adama smitha referat
- Strategia promocyjna typu pull
- Funkcja pobudzajace promocji
- Definicje głosować i losować
- Bilans uproszczony fitness clubu
- Prawo wyrównywania sie uzytecznosci krańcowej
- Gabinet kosmetyczny
- Wymien orientacje marketingowe
- Działalnosc ubezpieczeniowa polega na
- Opracowanie podaży runkowej
- Rynek ubezpieczeniowy definicja ekonomiczna
- Rodzaje rynkow w logistyce
- Dwa tory perswazij
- Definicja konfliktow wewnetrznych