Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Budżet gminy ekonomii
- Makroekonomia wzory pnb
- Postawy tory perswazji
- Równowaga w modelu keynesowskim
- Dystrybucja pośrednia definicja międzynarodowa
- Jakimi cechami powinien charakteryzowac sie dobry kieronik
- Motywacja jako funkcja zarządzania ściąga
- Koszty kontrolowane i niekontrolowane
- Skutki deficytu budżetowego negatywne
- Stopa zwrotu z aktywów
- Wzory ekonomia pkb
- Kanban sciaga
- Cechy idealnej biurokracji wg webera
- Analiza swot abc zarzadzania
- Rodzaje motywatorów zarzadzanie
- Produkcj potencjalna definicja
- Reklama pocztowa zalety
- Izokwanta produkcju
- Akcje ekonomia definicja
- Strategia reklamowa peryferyjna