Strona główna

Kontakt
- O tym co to jest biznes plan zobacz tutaj -> www.biznes-plan.pl

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Tematy w kolejce do opracowania:
- Ubezpieczenia obowiązkowe referat
- Definicja własności
- Technologia pojęcie
- Makiawelizm w ekonomii
- Działalność ubezpieczeniowa definicja
- Zadania rynek kapitalowy i finansowy
- Konflikt definicja psychologia
- Rachunek kosztów pełnych przykłady
- Prawo engla logiczne wyjasnienie
- Metoda zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu
- Koncepcje marketingu mix
- Podatki wg przedmiotu opodatkowania
- Teoria organizacji i zarządzania
- Koło deminga pdca
- Wydatki budżetu państwa
- Strategie logistyczne i ich rodzaje
- Efekt skali produkcji
- Referat o przedsiębiorczości
- Rodzaje marketingu prace ściągi
- Poglądy fayola
- Metody badawcze w socjologii
- Operacjonalizacja pojec
- Produkt markowy
- Znaki manipulacyjne na opakowaniach
- Style radzenia sobie ze stresem praca magisterska
- Polityka monetarna wzory
- Pasywne ryzyko
- Przykładowy test z prawoznawstwa
- średnia arytmetyczna w statystyce
- Konflikt regionalny definicja
- Analiza portfolio krok po kroku
- Restrukturyzacja operacyjna
- Prawo gospodarcze ściągi
- Funkcje monitoringu kredytowego
- Podstawy teorii organizacji i zarządzania
- Promocja sprzedaży wikipedia
- Elementy budżetu domowego
- Analiza wskaźnikowa - praca
- Plan finansowy projektu
- Ekonomia słownk