Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Wydatki budżetu gminy definicja
- Funkcja stymulacyjna referat
- Kredyt faktoringowy definicja
- Zasady harringtona emersona
- Podmioty mezzoekonomiczne
- Koszty niekonttolowane
- Dział zakupow funkcje
- Marki rodzinne przykłady
- Analiza swot testy
- Pojecie marketing kotler
- Akcja ceny rodzaje
- Ekonomia oznacza pozostale warunki niezmienne
- Produkt w ekonomii
- Ceny akcjidefinicja
- M1 bankowosc
- Plan marketingowy krotkookresowy
- Funkcje finansowe ubezpieczen
- Referat na temat funkcji stymulacyjnej panstwa