Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Referat na temat uslug bankowych
- Przykłady claimów
- Strategiczne zarzadzanie marketingowe
- Wymienialność walut rodzaje
- Utarg przeciętny wzór
- Definicja marketingu według
- Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie referat
- Analiza pest salon samochodowy
- Analiza portfelowa prezentacja
- Korzysci z zakupu marki
- Strategia wzmocnienia marki
- Co to jest populacia napisz referat
- Zalety i wady strategii marki kombinowanej
- Samorealizacja praca magisterska
- Logistyka - opakowania i znakowanie towarów
- Koszt zarzadu
- Jakie są źródła dochodów banku
- Funkcję budżetu