Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Napisz referat o ekonomii
- Cel finalny przedsiębiorstw
- Wielkość popytu czyniki wpływające
- Funakcja agregatowego popytu
- Ceny akcji i rodzaje cen
- Podstawowe elementt procesu zakupowego
- Czynnosc logistyka
- Gospodarka centralnie sterowana państwa
- Definicje kryteriów oceny pracowników
- Czynniki warunkujace wielloaci popytu
- Japonska definicja jakosci
- Wymień trzy kolejne fazy badań marketingowych
- Co to finansowanie
- Analiza technologiczno-ekonomiczna
- Dystrybucja gastronomiczna i kanal posredni
- Co zawiera dokumentacja personalna
- Kredyt złotowe wikipedia
- Parodoks veblena
- Wymien powody i przyczyny tworzenia zapasów
- Metoda porównywania parami książki