Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Monopol a konkurencja doskonała roznica
- Jak obliczyć liczbę kontrolna kodu kreskowego
- Role kierownicze referat
- Polityka proaktywna
- Poziomy konkurencji rynkowej
- Wahania krótkookresowe definicja
- W ktorej fazie cyklu koniunktury wzrasta produkcja i dlaczego
- Analiza ekonomiczna testt
- Analiza swot salonow samochodowych
- Referat z rachunkowości zarządczej
- Publicity pojecie
- Przychody def
- Marketing pytania testowe abc
- Złota i srebrna reguła bilansowa interpretacja
- Faza w której wzrasta produkcia i dlaczego
- Analiza techniczno ekonomiczm
- Strategia cen umiarkowanych
- Poznawcze podejscir do motywacji
- Wymiana handlowa wikipedia