Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Co to jest budżet globalny zakładu opieki zdrowotnej
- Marketing analiza luki
- Rodzaje reklamy prestiżowa i tp
- Odmiana czeku potwierdzonego
- Forma połączenia przedsiębiorstw
- Pofmioty działające na rynku
- Systemy zarzadzania zasobami ludzkimi
- Wartość księgowa akcji definicja
- Zasada malejacych korzy
- Zasada czworga oczu ż
- Ekonomia wydatki rządowe
- Podsrawowe cele logistyki
- Spv spolka
- Venture capital cechy
- Prawo rynkow saya
- Koszt wydzialowy def
- Co to są procesy dyskretne
- Budżet jst definicja
- Teoria fiedlera pl
- Rozcuaganie marki