Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Jak napisac prezentacje z badania marketingowego
- Siatka przywodztwa
- Propagator role kierownicze
- Rezerwa obowiązkowa ekonomia
- Etyka zawodowa w psychologii referat
- Co to jest zjawisko ekonomiczne
- Koszty ekonomia wzory
- Kanały transakcyjne i rzeczowe
- Placa realna a nominalna roznice
- Zapas rodzaje definicja
- Glowne zalozenia keynesa
- Obsługa klienta definicja wikipedia
- Międzynarodowe stosunki gospodarcze urbanizacja
- Czynniki decydujace o elastycznosci cenowej podazy
- Zasada ceteris paribus wzory
- Formy łączenia się przedsiębior
- Wyjaśnij na czym polega działanie niewidzialnej ręki rynku
- Znakowanie towarów referat
- Determinanty cenowej elastycznosci podazy
- Planowanie strategiczne a operacyjne