Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Sponsoring referat
- Kafejka internetowa biznes plan
- Popyt zlozony
- Procedury marketingu
- Wikipedia techniki sprzedazy
- Pojęcie marketingu mix
- Cechy uslugi logistycznej
- Usluga logistyczna cechy
- Strategię dystrybucji przykłady
- Artefakty jezykowe uczelni
- Klasyfikacja stylów kierowania według likerta
- Hugo munsterberg behawioralna szkoła zarządzania
- Koncepcja zarzadzania definicja
- Główne założenia keynesizmu
- Determinanty elastycznosci podaży
- Model abc ekonomia
- Alokacja zasobow wiki
- Funkcje finansów publicznych funkcja redystrybucyjna
- Pojęcie rynku klasyfikacja rynków według różnych kryteriów
- Funkcja fiskalna przykłady