Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Model preferencji płynności keynesa
- Selekcja kolejnych przeszkód
- Macierz efe ife
- Glowne teorie pieniadza
- Model zmian curta lewina
- Definicja celu w zatzafzaniu rodzaje celow
- Strategia ansoffa definicja
- Składniki strategii organizacji
- Co to jest strategia promocyjna pull
- Skutki deficytu budżetowego mikroekonomia
- Warunki racjonalnego dzialania
- Funkcje celów w org
- Motywatory do pidejscia poznawczego
- Rynek ekonomią definicja
- Placa realan
- Jak napisac plan marketingowy holding
- Produktywnosc marginalna wzor
- Czy agregat m1 zawiera m0
- Metoda korygowania efektywnosci