Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Pojecie asortymentu glebokiego
- Elementy składowe kapitału obcego
- Zadania publiczne funkcja alokacyjna przykłady
- Definicje marketingu kotler
- Zarządzanie liniami produktów
- Wykres wielkości popytu
- Sprzedaż linii produktu
- Formuła 7w referaty
- Nominalne wynagrodzenie
- Wielkosc poytu
- Napisz zadania z analizy ogolnego zadluzenia
- Teoria x teoria y douglasa
- Marketimg a logistyka referat
- Rozszerzenie podazy
- Brainwriting pl
- Forma zakupów scentralizowanych
- Co to jest popyt i co wplywa na jego wielkosc
- Definicja maslowa
- Co to są metody portfelowe w zarzadzaniu