Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Podstawowe działania logistyki
- Skinner teoria wzmocnienia
- Ekonomia wzór na mr
- Podmiot i przedmiot rynku
- Miedzy narodowy fundysz walutowy referat
- Omow role na rynku w gospodarce
- Doradcza funkcja wyceny
- Macierz ge referat
- Underwriting bankowy
- Definicja handlowa i jej elementy
- Przyklady styl nieingerujacy
- Logistyka według formuły 7w
- Definicje logistyki formuly 7w
- Pojecie asortymentu glebokiego
- Elementy składowe kapitału obcego
- Zadania publiczne funkcja alokacyjna przykłady
- Definicje marketingu kotler
- Zarządzanie liniami produktów
- Wykres wielkości popytu