Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Mikroekonomiczny model ruchu okrężnego w gospodarce
- Klasyczny modul podejmowania decyzji
- Marketing stp definicje
- Kierownikk wg mintzberga
- Oblicz pole oraz objętość modułów magazynowych o ułożeniu rzędowym prostopadłym
- W gospodarce nakazowo rozdzieleczej
- Rkrzywaroduktu jednakowego definicja
- Koncepcji zarządzania wikipedia
- Etapy budowy struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
- S t p marketing
- Trzy poziomy produktu hotelowe
- Wikipedia finanse miedzynarodowe
- Wzory na utargi
- Paradoksy w mikroekonomii
- Podsystemy wedlug h leavitta
- Marketing definicja kotlet
- Rownowaga konsumenta
- Podejście funkcjonalne definicja
- Wzór na penetrację w sprzedaży