Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Magazyn półotwarty wikipedia
- Norweski system opakowan
- 14 zasad zarządzania wedlug fayola
- Co oznacza pojecie promocja mix
- Styl liberalny zarzadxania
- Definicje i cechy przedsiębiorstwa
- Sybstytucyjnosc
- Matketing defincja koltler
- Psychologia w zarządzaniu tematy prac referat
- Pojęcie rynku ubezpieczeń
- Co to wartość rynku
- Wzrost rynku dwfonicja
- Co jest głównym dochodem banków
- Wymiany definicja
- Kryteria doboru własciwej struktury
- Plan balcerowiczadefinicja
- Papiery wartościowe charakterystyka
- 3 funkcje promocji
- Wielkosc popyty
- Rdo wzór