Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Skrócona wersja biznesplan
- Koszt krańcowywzor
- Wplyw marki na zachowanie konsumentow
- Plan marketingowy budownictwo
- Strategie marketingowe ansoffa
- Element scalony
- Stymulacyjna
- Organizacja wg webera
- Elastyczność pobytu
- Zaletu struktury dywizjonalnej
- Marketing wizualny definicja
- Funkcje maeki
- Obszar analizy przedsiebiorstwa
- Analiza luki definicja
- Awalizowany weksl
- Agroturystyka determinanty rozwoju
- Mezoekono
- Budowa kwestionariusza 5 etapow
- Różnicowanie cen definicja
- Reeginering zalety i wady