Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.



Najnowsze tematy::
- Wymien zasady naukowego zarzadzania fetida
- Zlita zasada bilansowa
- Roznica miedzt sprzedaza a marketingiem
- Założenia keynesaj
- Zalozenia modelu keynsa
- Krzywa budżetowa definicje
- Wady edi logistyka
- Trzyetapowy model zmian lewina
- Monopol a konkurebcja doskonala
- Referat o bankowosci
- Mikroekonomia sciaga wzory
- Analiza efektywnosci międzynarodowych kanalow dystrybucji
- Pojęcie spreżenia zwrotnego w logistyce
- Model preferencji płynności keynesa
- Selekcja kolejnych przeszkód
- Macierz efe ife
- Glowne teorie pieniadza
- Model zmian curta lewina
- Definicja celu w zatzafzaniu rodzaje celow