Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- S m a r t definicja
- Czynniki dystrybucji w marketingu
- Koszty zmienne degresywne wykres
- Agregatowy popyt funkcja
- Budżet domowy ekonomia
- Definicja strategii pull
- Etapy przekazu promocyjnego
- Zapas minimalny definicja
- Jakie czynniki wpływają na wybór rodzaju dystrybucji
- Reklama telewizyjne referat
- Claim firmy
- Cechy oferty handlowej
- Koncepcja marketingowa pojecie
- Rodzaje analizy marketingowej
- Dochody budżetu gminy definicja
- Polityka personalna definicja
- Biznes plan etyka zawodowa wikipedia
- 12 zasad fayola
- Definicja negocjacji w marketingu
- Teorie kotlera