Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Procedury kadrowe w przedsiebiorstwie referat
- Zadamia logistyki
- Dagmar model oddziaływania
- Rola rynku w godpodarce
- Jak obliczyc cyfre kontrolna w kodzie kreskowym
- Wady i zalety dywizonalnej struktury
- Agregatowy popyt na prace
- Warunkowy model kierowania fiedlera
- Rola i funkcje marketingu politycznego
- Rynek sprzedawcy charakteryzuje się długotrwałą nadwyżką podaży nad popytem
- Marketing polityczny tematy referat
- Kanal jednopoziomowy logistyka
- Pkb ceny czynników produkcji wzor
- Dysonans pozakupowy co to jest
- Podzial celów predsiebiorata
- Różnice pomiędzy planem strategicznym a operacyjnym
- Roihc wzór
- Kryteria wyboru kanalu dystrybucji
- Analiza swot firmy produkujacej materiały budowlane
- Modul magazynowy prostopadly