Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Historia gospodarcza sciaga
- Propagator rzecznik obserwator itd
- Role menedżerskie mintzberg
- Standaryzacja na rynku miedzynarodowym
- Krzywa ograniczenia budżetowego konsumenta - mikroekonomia
- Rynek niedoskonaly ekonomia
- Wyrównanie pozycji walutowej
- Pojecie i mierniki dochodu narodowego
- Papiery wartościowe funkcje
- Podział ekonomii
- Marka indywidualna rodzinna kombinowana
- Dwa sposoby liczenia produktu narodowego
- Definicja marketingu wg kotler
- Marketing wq kotlera definicja
- Zrodla wladzy menadzerskiej
- Sprawdzian modul magazynowy
- Cechy liberalnego stylu kierowania
- Przykładowe projekty marketingowe
- Definicje bank detaliczny