Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- M1 bankowosc
- Plan marketingowy krotkookresowy
- Funkcje finansowe ubezpieczen
- Referat na temat funkcji stymulacyjnej panstwa
- Fazy procesu zakupu marketing
- Co to marketing 4k
- Bezrobocie wg keynsa
- Cykl życia organizacji narodziny
- Dekonsolidacja ładunków
- Koszt krancowy wykres
- Preferencje pojecie
- Redystrybucyjna funkcja finansow
- Straty nadzwyczajne w skepie
- Co to jest wybór pojęcie ekonomiczne
- Chlonnosc rynu
- Model andreasena
- Pieniadz m1
- Kredyt awalizowany
- Chrematrystyka
- Referat o telemarketingu