Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Podsrawowe cele logistyki
- Spv spolka
- Venture capital cechy
- Prawo rynkow saya
- Koszt wydzialowy def
- Co to są procesy dyskretne
- Budżet jst definicja
- Teoria fiedlera pl
- Rozcuaganie marki
- Wzór nopat
- Analiza rynku psychograficzna
- Wady i zalety anglosaskiego systemu bankowego
- Wskaźnik złotej reguły finansowej
- Kredyt inblanco
- Matematyka finansowa definicja
- Definicja dochodu ekonomia matematyczna
- Euromarka
- Ekonomia matematyczna wykłady
- Różnica między handlem a marketingiem
- Kontrola jakości definicja