Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Psychologia zarzadzania wiki
- Srtategia potera
- Plan marketingowy biznes paln
- Grupa produktów okresowego zakupu
- Referat historia pieniądza
- Referat na temat magazynowania
- Mc mikroekonomia wzory
- Analiza ekonomiczna w salonie samochodowym
- Agent ubezpieczeniowy
- Produkty epizodycznego
- Monopol a konkurencja doskonała roznica
- Jak obliczyć liczbę kontrolna kodu kreskowego
- Role kierownicze referat
- Polityka proaktywna
- Poziomy konkurencji rynkowej
- Wahania krótkookresowe definicja
- W ktorej fazie cyklu koniunktury wzrasta produkcja i dlaczego
- Analiza ekonomiczna testt