Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Firma wielobranzowa definocja
- Funkcje budzetu- fiskalna dochodotworcza
- Zasada racjonalnego dzialania ekonomia
- Rdzeń produktu przykład hotelu
- Omów rolę rynku w gospodarce
- Unido standard
- Egektywnosc ekonomiczna
- Analiza swot biuro rachunkowe
- Komorka organizaxyjna
- Koszty znienne regresywne
- Pojecie i rodzaje potrzeb ludzkich
- Metoda amortyzacji nierównomierna
- Rynek kapita
- Wymien rodzaje zapasów w pprzedsiębiorstwie
- Promocja handlu wikipedia
- Zapas przeciętny ddefinicja
- Podaż konkurencyjna
- Przykłady mezoekonomii
- Referat z kultury organizacji
- Usługa brokerska definicja