Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Podaz determinanty
- Struktury liniowe pojecie zalety i wady
- Zrodla dochodow bankow
- Merkantylizm fazy
- Cele długookresowy
- Biznes plan wyklady
- Skladowe procesu zarzadzania
- Rola psychologii w zarzadzaniu
- Wady i zalety systemu anglosaskiego
- For fighting ekonomia
- Etapy podejscia porównawczego
- Racjonalność ekonomiczna definicja
- Funkcje fiskalne budzetu
- Biznes plan firmy wielobranżowej
- Czynnki wpywajace na elastycznosc cenowa podazy
- Funkcja produkcji koopmansa-leontiewa
- Siatka przywództwa griffin
- Rodzaje strategii dystrybucji- marketing
- Co to dług publiczny krotka definicja