Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Złota reguła finansowania określa
- Czym jest krancowa produktywnosc
- Przedsiebiorczosci druckera
- Najważniejsze zagadnienia z mikroekonomii
- Różnica między 4p a 4c
- Segmentach rynku psychograficzna
- Strategie promocji push
- Historia myśli ekonomicznej sokrates
- Rezerwa budżetowa definicja
- Content
- Konkurencja doskonala a monopol roznice
- 0rzycxzyny interwencjonizmu panstwowego
- Strategia przedsiebiorczego judo drucker