Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Place realbe a nominalne
- Syndykacja finanse
- Zlota regula bilanswa
- Lista badanej populacji
- Fmea diagram ishikawy
- Zasada realności finanse
- Funkacja redystrybucyjna finansów publicznuch
- Misja przedsiębiorstwa i jej cechy
- Segmenatcacja psychograficna
- Referat na temat ciągnienia
- Najemca definicji
- Teorie porownan spolecznych
- Pnbccp
- Artefakty behawioralne przykłady
- Preferencje klientów definicja
- Promocja mix pojęcie
- Dyskonta cenowe i ich rodzaje
- Na czym polega fordyzm
- Oferta handlowa co to
- Abx ekonomii zadania