Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Marketingowa propaganda
- Marki laczone
- Szkoła ekonomia podaży
- Operacje bankowe definicja
- Ocena przez cele wady i zalety
- Niche definicja
- Strategueie dystrybucji
- Limity koncentracji kredytów
- Wynagrodzenie realne i nominalne
- Agregat m4
- Kapitalizm glowne cechy
- Mirr a irr
- Zmiany wlasnosciowe definicja
- Popyt na pieniądz klasyczna ilościowakasowa
- Analiza ryzyka inwestycji na rynkach kapitalowych
- Zasada ceteris paribus w ekonomii
- Teoria keynesa zalożenia
- Wiezi w organizacjach wirtualnych
- Wg mintzberga
- Według herzberga czynniki higieny