Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Merkantylizm definicja
- Omów cechy gospodarki rynkowej
- Na czym polega problem rzadkości dóbr i usług
- Style zarzadzania wg likerta
- Trzy strategie dystrybucji
- Definicja rzadkości
- Analiza wrazliwosci inwestycji
- Zmodyyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
- Strumien pieniądza definicja
- Analiza prosektywna
- Potrzeby nieograniczone pod wzgledem rozwoju
- Od czego zależą koszty tworzenia zapasów
- Czynniki wpływające na popyt
- Zmodyfikiwana wewnetrzna stopa zwrotu
- Funkcja przygotowawcza badanie rynku
- Koszty zarzadu przyklad
- Zasady przejrzystości budżetu
- Definicja zasada racjonalnego gospodarowania
- Ekonomia haslo reklamowe