Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- 4 czynniki wpływające na wybór konsumenta
- 14 zasad według fayola
- Efekty skali produkcji mikroekonomia
- Analiza finansowa przedsiebiorstwa uslugowego
- Firma produkujaca ogrodzenia biznesplan
- Spółka specjalnego przeznaczenia definicja
- Wady niezależności banku centralnego
- Podstawowe formy pieniądza referat
- Modele motywacji definicja
- Skracanie się cyklu życia produktu
- Plan marketingowy produktu krótka wersja
- Pkb ccp wzór
- Otwartykredyt
- Deficyt budżetowy w polsce praca licencjacka
- Przykłady marek produktów rodzinnych
- Kryteria klasyfikowania rynków
- Marki rodzinnej
- Komórka organizacyjna zarządzanie
- Plan dochodow i wydatkow inaczej
- Frannsching referat