Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Zasada użyteczności krańcowej
- Liberalizacja wikipedia
- Marketing znaczenie
- Metoda portfelowa prezentacja
- Zasady polityki budżetowej ekonomia
- M3 makroekonomia
- Optymalizacja mikroekonomia
- Krańcowa produkcyjność pracy jest zdefiniowany
- Rachunek odsetek prostych zadania
- Potencjał pracy definicja
- Zmiana popytu a zmiana wielkości popytu
- Systemowe podejście do organizacji definicja
- Koszty przeciętne
- Istota i rola dystrybucji
- Popyt agregatowy wikipedia
- Realna placa
- Co to jest wynagrodzenie realne
- Kredyt otwarty wikipedia
- Www barszzl
- Zasada realności budżetowej