Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Zalozenia teorii keynessa
- Referat o agroturystyce
- Definicja kierownika referat
- Nuewidzialna ręką rynku
- Spc referat
- Logistyka przedsiębiorstw referat
- Powodt utrzymywania zapasów w magazynie
- Zalety i wady firmy rodzinnej
- Rodzaje usług marketing
- Zintegrowany łancuch dostaw - cechy
- Produktywność globalna systemu produkcyjnego wzór
- Referat oferta handlowa
- Podejście instytucjonalne do zarządzania
- aradoks spekulacyjny
- Firma wielobranzowa definocja
- Funkcje budzetu- fiskalna dochodotworcza
- Zasada racjonalnego dzialania ekonomia
- Rdzeń produktu przykład hotelu
- Omów rolę rynku w gospodarce