Strona główna

Kontakt

Na stronie zgromadzone zostały opracowania, referaty, prezentacje, prace oraz definicje z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, finansów, bankowości, logistyki, ekonometrii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii i wszystkich innych dziedzin nauki powiązanych z ekonomią i biznesem.

Część plików jest już dostępna i można ją w każdej chwili pobrać. Pozostałe będą z czasem dodawane do bazy.Najnowsze tematy::
- Zasada 5w pielęgniarstwo
- Zasada optymalizacji decyzji zadania z rozwiązaniem
- Struktura produktu na podstawie hotelu
- Definicja przedsiębiorcy wg saya
- Kredyty nieregularne
- Problem tzadkosci
- Autonomiczne stabilizatory
- A b c-z site vk com
- Funkcja konkurencyjna promocji
- 5 funkcji logistyki
- Efekt demonstracji i naśladownictwa
- Paradoks spekulacyjny przykład
- Istota i znaczenie wizerunku
- Strategie pull push
- Czynniki kulturowe wplywajace na zachowanie konsumenta
- Strategia promocj 5 etapowi
- Penatracja marketing
- Wybory ekonomiczne co to
- Gospodarka maagazynowa co to jest